D202: Projectes europeus i les TIC

Mòdul 1: Projectes col·laboratius per àrees

Índex

Taula de continguts

Objectius

Continguts

Els projectes que es poden treballar des de més d’una àrea, i que s’han repetit a cada una de les àrees, són:

Es vol donar així una visió global de totes les possibilitats interdisciplinàries dels projectes exposats i fer palès fins a quin punt els projectes col·laboratius són, per naturalesa, apropiats per treballar des de més d’una àrea. No hi hem inclòs Tecnologia o Informàtica com a àrees, atès que tots els projectes podrien incloure-s’hi com a tals.

Per tal de classificar-los, hem ordenat primer els projectes adreçats a professors de tota Europa, després aquells que són d’àmbit nacional o estatal, i finalment els que neixen de la iniciativa de diferents països europeus i han estat traduïts a l’anglès o al francès.

S’ha de tenir present que com més ampli és el públic a qui s’adreça un projecte, més fàcil és que ens sembli poc específic. Això és normal, ja que un projecte internacional s’adreça a moltes tipologies de centres i currículums. El projecte ha de ser prou flexible, però és el nostre coneixement de l’àrea que impartim i del centre on treballem el que ens permetrà de fer-lo nostre. Altrament, com més internacional sigui el projecte més riquesa multicultural i multilingüe aportarà a l’aula.

Exercicis

En aquest mòdul us proposem de navegar i familiaritzar-vos amb aquells projectes que cridin la vostra atenció per diferents motius. Finalment, realitzareu les activitats següents: