D202: Projectes europeus i les TIC

Mòdul 2: Programes oficials de la UE

Índex

Taula de continguts

Objectius

Continguts

  1. Pràctica 1: Programa d’Aprenentatge permanent (PAP)
  2. Pràctica 2: El programa Comenius
  3. Pràctica 3: eTwinning
  4. Pràctica 4: Altres projectes de la Unió Europea: el Portfoli Europeu de les Llengües i Euro-scola

Els PAP han estat creats per la Comissió Europea en substitució dels programes Sòcrates, Leonardo da Vinci i eLearning. El seu objectiu és assolir una societat del coneixement avançada, amb un creixement econòmic sostenible, més i millors llocs de treball i una major cohesió social. També es vol garantir una bona protecció del medi ambient en benefici de les generacions futures.

Alguna de les seves accions continuen sent centralitzades a Brussel·les i d’altres són gestionades per les agències dels països membres. A Catalunya, el PAP és responsabilitat de l’Oficina de Cooperació Educativa i Científica Internacional.

En aquest mòdul parlarem de les accions del PAP dintre del Programa Comenius, que estan adreçades als centres escolars d’Infantil, Primària i Secundària, incloent-hi la mesura d’acompanyament eTwinning.

Finalment parlarem d’altres projectes de la UE de gran utilitat, encara que no tots els professors i professores de totes les àrees se’n puguin beneficiar. En aquesta pràctica parlarem del Programa Lingua, del Portfoli Europeu de les Llengües i del concurs Euro-scola.

Exercicis

Exercici 1: Fer un resum del PAP en forma de mapa mental.

Exercici 2: Fer una reflexió sobre els elements que hem de tenir en compte a l’hora d’endegar un projecte de col·laboració escolar.