D202: Projectes europeus i les TIC

Mòdul 3: Altres gran xarxes europees de projectes col.laboratius

Índex

Taula de continguts

Objectius

Continguts

European Schoolnet és una xarxa creada pels ministeris d’educació dels països membres de la UE. Sovint, encara que no sempre, treballa per encàrrec de la Comissió Europea i disposa de prou medis per desenvolupar portals multilingües en les 23 llengües oficials de la UE. L’objectiu de tots els seus projectes és desenvolupar la dimensió europea o el coneixement entre joves europeus. Entre els seus projectes destaquen la Primavera d’Europa i Futur Energia. També organitza el premis eLearning, i el Premi Desenvolupament per a joves. European Schoolnet és el Servei Central de Suport de l’acció eTwinning, com ja hem explicat al mòdul 2.

iEARN és una xarxa descentralitzada, creada i sostinguda per professors i professores, que desenvolupa projectes col·laboratius d’aula de tota mena i per a totes les edats. A Catalunya s’anomena [http://www.iearn.cat/|iEARN-Pangea]].

Kidlink és també una xarxa global, aquest cop centralitzada en una sèrie de projectes permanents que des de diferents països prenen diferents caires segons el perfil del seus socis. Va ser creada el 1991 i està encara dirigida pel mateix home, Odd de Presno, que la gestiona juntament amb els seus col·laboradors i un gran nombre de professors/es, pares i alumnes voluntaris. Està pensada perquè els nois i noies fins a 17 anys participin tant des de l’aula com des de casa.

Finalment parlarem d’alguns recursos per tal que l’alumnat conegui millor Europa.

Exercicis

Exercici 1: Programació d’una presentació multimèdia. Exercici 2: Elaboració d’una presentació multimèdia. Exercici 3: Valoració sobre l’ús d’una presentació multimèdia.