D202: Projectes europeus i les TIC

Projecte

El projecte és el producte final, i heu d’aplicar-hi els diferents coneixements adquirits al llarg del curs.

Podeu escollir entre les següents opcions: