D202: Projectes europeus i les TIC

Guia del curs

Taula de continguts

Els projectes col.laboratius a Internet es basen en una sèrie de premisses pedagògiques bàsiques. Una reflexió prèvia sobre la nostra postura personal davant d’aquestes premisses és molt important, ja que ens permetrà planificar què volem fer tot basant-nos en com creiem que l’alumnat aprèn.

Aquesta Introducció als projectes col·laboratius vol explicar breument què són els projectes col·laboratius i facilitar aquesta reflexió. També vol fomentar-ne un diàleg posterior.

Els projectes col·laboratius demanen una evolució en la nostra actuació a l’aula que no es produirà si no és coherent amb la nostra forma de percebre l’ensenyament. No cal que canviem d’un dia per l’altre, ni que deixem de fer allò que sabem que ens “funciona”, però hem d’evolucionar en un sentit que estigui en consonància amb el que creiem que ha de ser millor per al nostre alumnat i per a nosaltres mateixos. Els projectes col·laboratius fan una proposta que hem de fer nostre per poder experimentar i millorar. Moltes investigacions ens demanen que caminen en aquesta direcció. El projecte ComConèixer desenvolupat l’any 2006 pel Departament d’Educació ens parla dels dotze principis de coelaboració del coneixement.

Però la feina a l’aula és molt exigent, i és difícil dur-la a terme amb totes les limitacions del dia a dia. Està bé que ens demanem, de bon començament, quin és el nostre punt de partida, amb quin suport comptem, i fins on estem disposats a arribar si comencem un projecte col·laboratiu virtual.

Finalment, aquest article sobre competències clau i eTwinning parla del projecte d’agermanament i de la necessitat de preparar l’alumnat per a una societat del coneixement.

Tots tres documents us poden ajudar a decidir si aquest és el curs que voleu fer. Hi ha escoles que fa anys que han fet una aposta decidida per aquesta forma de treballar!

Objectius del curs:

Continguts del curs

Estructura

El curs es divideix en 6 mòduls de 5 pràctiques cadascun, amb dos o tres exercicis per mòdul i un projecte final. La durada total del curs és de 45 hores (6 hores pel mòdul i 9 per fer el projecte final).

Els mòduls són els següents:

Mòdul 1 Projectes col·laboratius europeus per àrees
Mòdul 2 Programes oficials de la Unió Europea
Mòdul 3 Altres grans xarxes europees de projectes col·laboratius
Mòdul 4 Eines per treballar col·laborativament
Mòdul 5 Espais virtuals, blocs i wikis
Mòdul 6 Pensar un projecte col·laboratiu

El curs vol mostrar els projectes col·laboratius i les eines disponibles al professorat de diferents nivells, àrees i interessos i s’espera que cadascun dels participants triï allò que li pugui ser útil entre l’ampli ventall ofert. La reflexió teòrica, imprescindible per començar qualsevol projecte, es troba al final del curs.

Destinataris i coneixements previs

Professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundària amb un domini bàsic d’informàtica que vol conèixer els projectes educatius disponibles a Internet i, alhora, consolidar la incorporació didàctica de la tecnologia de la informació i la comunicació. Cal tenir coneixements previs del funcionament de l’ordinador i de les seves principals aplicacions, així com de processament de textos, d’Internet i de correu electrònic.

Cal disposar d’identificador i contrasenya d’usuari/ària de la XTEC.

Calendari del curs

Vegeu el calendari de l’activitat.